Gekkoo Fonds

Hoe helpt het Gekkoo Fonds mee aan toegankelijke speelmomenten? Ontdek er alles over.

Gekkoo Fonds

Recht op spelen

De Internationale Verklaring voor de Rechten van het Kind geeft elk kind het recht om te spelen. Spelen is gewoon leuk. Bovendien ontdekken kinderen al spelend wat ze kunnen, wat ze graag doen, wie ze zijn. Ze leren ook samenwerken, vriendjes maken en regels afspreken. Toch hebben heel wat kinderen in onze maatschappij te weinig kansen om zorgeloos en vrij te spelen. Daarom wil Gekkoo dat alle jonge kinderen in de steden laagdrempelige toegang hebben tot veilige vrije gelegenheden om samen al spelend hun talenten, interesses en identiteit te ontdekken. Dat is de impact die Gekkoo wil hebben.  

Lees meer over ons missie en visie

Gekkoo Fonds

Om speelkansen voor alle kinderen toegankelijk te maken, betaalt het Gekkoo Fonds een deel van het inschrijvingsgeld voor iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming

Het Gekkoo Fonds is mogelijk dankzij de steun van vele kleine en grote sponsors en donateurs. Veel giften gebeuren uit sympathie. Andere partners kiezen ervoor een promodeal of echte sponsor- of samenwerkingsovereenkomst af te sluiten waarbij ook wij ons engageren voor een aantal afspraken. Voor de activiteiten in Stad Antwerpen heeft Gekkoo een afsprakennota.

Voor een dag op het speelplein betalen ouders dan slechts 20% van de dagprijs. 

  • 20% van de deelnameprijs is voor de ouders (€2,2/speelpleindag)
  • 40% komt uit het Gekkoo Fonds (€4,4)
  • 40% komt van Stad Antwerpen (€4,4)

Voor kampen zonder overnachting streeft Gekkoo ernaar om de dagprijs voor ouders met het recht op een verhoogde tegemoetkoming dezelfde te houden als deze van een speelplein. Het bedrag waar het Gekkoo Fonds dan in bijspringt, is hierdoor dan ook hoger. De insteek hierbij is dat de prijs geen drempel mag zijn voor het maken van een keuze uit ons aanbod. Voor kampen zonder overnachting in 2024 betalen ouders 8,46% van de deelnameprijs.  

Voor een dag op het speelplein ziet dat er als volgt uit:

Voor kampen met overnachting komt het Gekkoo Fonds voor 40% tussen in de deelnameprijs.

Doe een gift

Het Gekkoo Fonds in 2023

In totaal maakten in 2023 628 unieke kinderen gebruik van het sociaal tarief, wat neerkomt op 27% van het totaal aantal kinderen. Dit is goed voor 40% van het volledige aantal inschrijvingen. Dit komt neer op:

  • 174 tussenkomsten voor Kampbende
  • 493 tussenkomsten voor Speelpleinbende

In totaal kwam het Gekkoo Fonds tussen voor 57.839,41 euro.

Dankjewel

Een hele grote dankjewel voor onze partners en hun waardevolle steun: Elke kleine en grote sponsor, Stad Antwerpen, de districten en jeugddiensten en Belfius

Korting aanvragen?

Klik hier voor meer info