Ik zit met iets

Aanspreekpunt Integriteit

Nood aan een babbel na geweld, #MeToo-gedrag of een andere vervelende situatie? Contacteer onze vertrouwenspersonen voor vrijwilligers.

Aanspreekpunt Integriteit

Vertrouwenspersoon voor vrijwilligers

Heb jij als vrijwilliger een vraag, een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of over lichamelijke integriteit? Kreeg jij of iemand in je omgeving te maken met pesten, geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag,…? Heb je nood aan een babbel in alle vertrouwen? Dan kan je terecht bij onze Aanspreekpersonen Integriteit (API) Segers en Sara.

Als API zijn zij de vertrouwenspersoon voor Gekkoo-vrijwilligers. Zij luisteren naar je vraag of het verhaal, verwijzen je door wanneer nodig of verlenen advies bij de mogelijke verdere stappen. Dit doen ze steeds zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Uiteraard gaan ze in alle discretie en respect met jouw verhaal om.

Zit je met iets? Wil je meer info over API? Neem gerust contact op:

963

Oog voor het welzijn van vrijwilligers

Sinds 2018 is elke jeugdwerkorganisatie verplicht een Aanspreekpersoon Integriteit te hebben binnen zijn werking. Over het algemeen is de API een persoon waar jongeren, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen bij terechtkunnen met vragen, opmerkingen of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag of een schending van de integriteit. Dit kan gaan over pesten, geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag,…

De API’s van Gekkoo volgden een opleiding om hun rol als vertrouwenspersoon zo goed mogelijk op te nemen.

Contact voor ouders

De API’s zijn er in de eerste plaats voor onze vrijwilligers. Heb jij als ouder vragen of wil je iets melden? Neem dan contact op met ons secretariaat. De onthaalmedewerkers verwijzen je door naar de juiste collega.